Biến động số lượng cá thể của quần...

Quần Thể Biến động số lượng cá thể của quần thể có thể là những quá t...

0
Quần Thể

Biến động số lượng cá thể của quần thể có thể là những quá trình nào sau đây?

(1) tăng số lượng cá thể

(2) giảm số lượng cá thể

(3) tăng sinh khối của quần thể

(4) giảm sinh khối của quần thể

(5) dao động về số lượng cá thể

(6) tăng hoặc giảm năng lượng trong mỗi cá thể

(7) số lượng cá thể dao động có chu kỳ

(8) số lượng cá thể dao động không có chu kỳ

A. (1),(2),(3),(4) B. (3),(2),(6),(7) C. (8),(6),(7),(5) D. (5),(2),(1),(7)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể đó quanh trị số
cân bằng khi kích thước quần thể đạt giá trị tối đa, cân bằng với sức chứa của môi trường
Gồm 2 loại: Biến động theo chu kì và biến động không theo chu kì
→ Các quá trình 3, 4, 6 sai → Loại A, B, C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP