Trong cơ chế điều hòa hoạt động của...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opero...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?

A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với protein ức chế.

B. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phần tử mARN tương ứng.

C. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.

D. ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP