Cho các nhận xét sau: Diễn thế nguyên...

Sinh Thái Học Cho các nhận xét sau: Diễn thế nguyên sinh trải qua 3 ...

0
Sinh Thái Học

Cho các nhận xét sau:

 1. Diễn thế nguyên sinh trải qua 3 giai đoạn.
 2. Diễn thế thứ sinh trải qua 4 giai đoạn.
 3. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường mà không có quần xã nào đang tồn tại.
 4. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà không có quần xã nào đang tồn tại.
 5. Một khu rừng bị đột cháy hoàn toàn, sau đó quá trình diễn thế nguyên sinh sẽ xảy ra.
 6. Khi đảo đại dương được hình thành, diễn thế thứ sinh sẽ xảy ra.
 7. Quá trình cuối của diễn thế sinh thái gọi là quá trình đỉnh cực.
 8. Diễn thế thường là một quá trình vô hướng.

Có bao nhiêu nhận xét đúng khi nói về diễn thế sinh thái?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
 1. Đúng, đầu tiên là quá trình hình thành quần xã tiên phong, sau đó là giai đoạn hỗn hợp gồm những sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế cho nhau, giai đoạn cuối sẽ hình thành nên quần xã tương đối ổn định.
 2. Sai, diễn ra 3 giai đoạn: giai đoạn đầu, giữa và cuối.
 3. Đúng, diễn thế nguyên sinh đều diễn ra trên môi trường không có quần xã nào đang tồn tại.
 4. Đúng.
 5. Sai, diễn ra quá trình diễn thế thứ sinh. Do trước đây đã từng tồn tại một quần xã, và đã bị hủy diệt hoàn toàn.
 6. Sai, diễn ra quá trình diễn thế nguyên sinh. Đảo đại dương được hình thành, khi đó chưa có bất kỳ một quần xã nào từng tồn tại.
 7. Đúng. Kết quả của diễn thế sẽ tạo ra một quần xã tương đối ổn định, gọi là giai đoạn đỉnh cực.
 8. Sai, kết quả của diễn thế thường được báo trước và là một quá trình định hướng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP