Ở người alen lặn m quy định tính...

Di Truyền Người Ở người, alen lặn m quy định tính trạng môi mỏng, ale...

0
Di Truyền Người

Ở người, alen lặn m quy định tính trạng môi mỏng, alen trội M quy định môi dày. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 36% số người có môi mỏng. Một người phụ nữ môi mỏng kết hôn với một người đàn ông môi dày. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này có tính trạng môi dày là

A. 37,5% B. 43,75% C. 50% D. 62,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
Quần thể cân bằng có 36% số người có môi mỏng → mm = 0,36
→ Tần số alen m là: 0,6, tần số alen M = 1 - 0,6 = 0,4
Quần thể cân bằng có cấu trúc: 0,16MM : 0,48Mm : 0,36mm
Người đàn ông môi dày có: 0,16MM : 0,48Mm → 1/4MM : 3/4Mm → 5/8M : 3/8m
Người vợ môi mỏng có kiểu gen mm cho 100%m
Vậy xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này có tính trạng môi dày là:

5/8.M.m=5/8=62,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP