Những bằng chứng tiến hóa nào sau đây...

Tiến Hóa Những bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học...

-1
Tiến Hóa

Những bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử?

(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

(4) Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
1 đúng. Loại B,C.
2 sai. Loại A. Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP