Một loài hoa có 4 thứ: 1 thứ...

Quy Luật Di Truyền Một loài hoa có 4 thứ: 1 thứ hoa trắng và 3 thứ ho...

0
Quy Luật Di Truyền

Một loài hoa có 4 thứ: 1 thứ hoa trắng và 3 thứ hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ thứ nhất tự thụ phấn, F1 thu được 165 cây hoa đỏ, 55 cây hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thứ hai tự thụ phấn, F1 thu được 135 cây hoa đỏ, 45 cây hoa trắng. Kiểu gen của 2 cây hoa đỏ thứ nhất và thứ hai là

A. Aabb và aaBb B. Aabb và aaBB C. AAbb và aaBb D. AaBb và aaBb

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP