Nội dung nào sau đây sai khi nói...

Tiến Hóa Nội dung nào sau đây sai khi nói đến lịch sử phát triển của ...

0
Tiến Hóa

Nội dung nào sau đây sai khi nói đến lịch sử phát triển của sinh giới?
A. Sự biến đổi điều kiện địa chất, khí hậu thường dẫn đến biến đổi trước hết ở thực vật, sau đó đến động vật.
B. Sự phát triển của sinh giới diễn ra nhanh hơn sự thay đối chậm chạp của điều kiện khí hậu, địa chất.
C. Sinh giới phát triển chủ yếu cho tác động của điều kiện địa chất và khí hậu, không phụ thuộc vào tác động của chọn lọc tự nhiên.
D. Các nhóm sinh vật thích nghi được với môi trường sẽ phát triển nhanh hơn và chiếm ưu thế.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sự phát triển của sinh giới phụ thuộcrất nhiều vào chọn lọc tự nhiên

đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP