Có một trình tự ARN 5’-AUG GGG UGX...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có một trình tự ARN (5’-AUG GGG UGX XAU U...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có một trình tự ARN (5’-AUG GGG UGX XAU UUU-3’) mã hoá cho một
đoạn Polipeptit gồm 5 aa. Sự thay thế nu nào dẫn đến việc đoạn polipeptit này chỉ còn lại 2 aa
A. thay thế X ở bộ ba nu thứ ba bằng A. B. thay thế A ở bộ ba nu đầu tiên bằng X.
C. thay thế G ở bộ ba nu đầu tiên bằng A. D. thay thế U ở bộ ba nu đầu tiên bằng A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đán án A

Khi thay thế X ở bộ ba nu thứ 3 thì UGX→ UGA bộ ba kết thúc→ chuỗi polipeptit chỉ còn 2aa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP