Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có...

Sinh Thái Học Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: Năng lượng m...

0
Sinh Thái Học

Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: Năng lượng mặt trời là năng lượng đầu
vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?
A. Hệ sinh thái nông nghiệp. B. Hệ sinh thái trên cạn.
C. Hệ sinh thái rừng. D. Hệ sinh thái dưới nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu , đc cung cấp thêm một phần vật chất và số lượng loài hạn chế : đây là đạc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP