Xét các mối quan hệ sinh thái giữa...

Sinh Thái Học Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây: (1...

0
Sinh Thái Học

Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:
(1) Một số loài tảo nước ngọt tiết chất độc ra môi trường ảnh hưởng tới các loài cá tôm.
(2) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.
(3) Loài cá ép sống trên các loài cá lớn.
(4) Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.
(5) Vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu.
Có bao nhiêu mối quan hệ thuộc quan hệ đối kháng giữa các loài?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1 là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm

2,4 là ký sinh

3 là hội sinh

5 là cộng sinh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP