Theo kết quả thí nghiệm của Menđen khi...

Di Truyền Quần Thể Theo kết quả thí nghiệm của Menđen, khi lai 2 cơ t...

0
Di Truyền Quần Thể

Theo kết quả thí nghiệm của Menđen, khi lai 2 cơ thể bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thuần chủng thì thế hệ thứ 2 có sự phân tính về kiểu gen theo tỉ lệ
A. 0,25AA : 0,50Aa: 0,25aa.
B. 0,75AA : 0,25aa.
C. 0,50AA : 0,50aa.
D. 100% Aa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP