Cho các thành tựu sau: 1 Tạo giống...

Ứng Dụng Di Truyền Học Cho các thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua c...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Cho các thành tựu sau:
(1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoại.
(2) Tạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa.
(3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten trong hạt.

(4) Tạo giống dưa hấu đa bội.
(5) Tạo giống bông kháng sâu hại. (6) Tạo giống nho quả to, không hạt, hàm lượng đường tăng.
(7) Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người.
(8) Nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen.
Số thành tựu được tạo ra bằng phương pháp công nghệ gen là:

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1,2,3,5,7 là công nghệ gen

4,6 là đột biến

8 là công nghệ tế bào

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP