Mỗi quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên...

Mỗi quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với Hiệp định Giơ...

0
Mỗi quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 với Hiệp định Giơ – ne - vơ và chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 với Hiệp định Pair (1973) là biểu hiện sinh động của nghệ thuật quân sự:
Kết hợp đấu tranh giữa ba vùng chiến lược miền núi, nông thôn và đô thị. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận quận sự - chính trị - ngoại giao. Kết hợp tiến công địch dưới mặt đất với tiến công địch trên không. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh ngoại giao.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận quận sự - chính trị - ngoại giao.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP