Một cặp vợ chồng có nhóm máu A...

Quy Luật Di Truyền Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và đều có kiểu gen ...

0
Quy Luật Di Truyền

Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và đều có kiểu gen dị hợp về nhóm máu. Nếu họ sinh hai đứa con thì xác suất để một đứa có nhóm máu A và một đứa có nhóm máu O là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Vợ chồng nhóm máu A có kiểu gen dị hợp về nhóm máu (I A I O ). Họ sinh 2 đứa con

I A I O × I A I O → 1I A I A : 2I A I O : 1I O I O

Xác suất sinh con nhóm máu A là 3/4 ; sinh con nhóm máu O là 1/4

Xác suất sinh 2 đứa con nhóm máu A và 1 đứa nhóm máu O =3/4x1/4x2C1=3/8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP