Trong các sinh vật sau đây: 1 Nấm...

Sinh Thái Học Trong các sinh vật sau đây: (1) Nấm rơm. (2) Mộc nhĩ. (...

0
Sinh Thái Học

Trong các sinh vật sau đây:
(1) Nấm rơm. (2) Mộc nhĩ. (3) Rau muống. (4) Tầm gửi.
Các sinh vật sản xuất là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nấm rơm là sinh vật phân giải: phân giải các chất hữu cơ → vô cơ để trả lại môi trường.
Các sinh vật sản xuất là rau muống và tầm gửi. Tầm gửi là thực vật nửa kí sinh nhưng có khả năng quang hợp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP