Ở một loài lưỡng bội đực XY cái:...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài lưỡng bội (đực XY, cái: XX) xét 1 gen q...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài lưỡng bội (đực XY, cái: XX) xét 1 gen quy định màu mắt có 2 alen là A: màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu trắng. Khi quần thể ngẫu phối hình thành tối đa 5 loại kiểu gen về gen này. Cho lai giữa hai cơ thể bố mẹ đều có màu mắt đỏ thì:
A. Chắc chắn tất cả con đều mắt đỏ.
B. Có thể xuất hiện con cái mắt trắng.
C. Có thể xuất hiện con đực mắt trắng
D. Con đực và con cái đều có thể xuất hiện mắt trắng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C
Với 2 alen quy định màu mắt, hình thành tối đa 5 loại kiểu gen về gen này. Do đó, gen quy
định màu mắc nằm trên NST giới tính X không có alen tương ướng trên Y.

Cho lai hai cơ thể bố mẹ đều mắt đỏ thì:


A-sai, có thể xảy ra theo trường hợp (II).
B-sai, không có trường hợp nào xảy ra.
C-đúng, theo trường (II).
D-sai, không bao giờ xuất hiện cái mắt trắng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP