Trong một gia đình mẹ có kiểu gen...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Trong một gia đình,, mẹ có kiểu gen XAXa,...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Trong một gia đình,, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY, sinh được con gái kiểu gen XAXaXa. Biết rằng quá trình giảm phân ở bố và mẹ đều không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST, Kết luận nào sau đây dúng về quá trình giảm phân ở bố và mẹ
A. Trong giảm phân II, ở mẹ NST giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường
B. Trong giảm phân II, ở bố NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường
C. Trong giảm phân I, ở mẹ NST giới tính không phân li, ở bố giảm phân bình thường
D. Trong giảm phân I, ở bố NST giới tính không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bố: XA Y
Mẹ : XA Xa
Con: XA Xa Xa→ Xuất hiện X X chỉ có thể có nguồn gốc từ mẹ vì trong
KG của bố không có Xa.
→ ở Mẹ xảy ra rối loạn trong GP:
XA Xa -(Nhân đôi)→ XA XA Xa X a- (GPI) → XA XA ; Xa Xa
Nếu Rối loạn trong GP II thì : XA XA → XA XA ; O
Và Xa Xa → Xa Xa ; 0.
Vậy trong giảm phân II, ở mẹ NST giới tính không phân li, ở bố giảm
phân bình thường cho ra 2 giao tử XA và Y.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP