Trong phép lai một tính trạng người ta...

Quy Luật Di Truyền Trong phép lai một tính trạng, người ta thu được k...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong phép lai một tính trạng, người ta thu được kiểu hình ở con lai là 135 cây hoa tím, 45 cây hoa vàng, 45 cây hoa đỏ và 15 cây hoa trắng. Quy luật di truyền nào sau đây đã chi phối tính trạng màu hoa?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tương tác gen kiểu bổ trợ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP