Ở một loài thực vật tính trạng màu...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen...

-1
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen là A và B tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ; khi chỉ có một loại gen trội A hoặc B hay toàn bộ gen lặn thì cho kiểu hình hoa trắng. Tính trạng chiều cao cây do một gen gồm hai alen là D và d quy định, trong đó gen D quy định thân thấp trội hoàn toàn so với alen d quy định thân cao. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aabbDd cho đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Xét tính trạng màu hoa: AaBb x aabb
→ hoa đỏ A-B- = 0,25
xét tính trạng chiều cao cây : Dd x Dd => thân cao dd = 0,25
→ kiểu hình hoa đỏ,thân cao = 0,25.0,25 = 0,0625

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP