Cho các bước: 1 Xử lí mẫu vật...

Ứng Dụng Di Truyền Học Cho các bước: 1. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân g...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Cho các bước:
1. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến. 2. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
3. Chọn thể đột biến mong muốn. 4. Tạo dòng thuần.
5. Đưa dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
Các bước trong quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1-3-4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP