Hai cặp alen A a và B b...

Quy Luật Di Truyền Hai cặp alen A,a và B,b tương tác bổ trợ với nhau ...

0
Quy Luật Di Truyền

Hai cặp alen A,a và B,b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỷ lệ 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài, còn alen D quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với d quy định màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Phép lai nào cho tỷ lệ cây hoa đỏ, quả dẹt là 18,75%?
A. AaBBDd x AABBDd
B. AaBbDd x AaBbDd
C. AaBbDd x AaBbdd
D. AaBbDd x aabbDd

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

AaBbDd x aabbDd

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP