Có một dung dịch chứa ADN và ARN...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Có một dung dịch chứa ADN và ARN tinh khi...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Có một dung dịch chứa ADN và ARN tinh khiết. Dung dịch này có độ pH là bao nhiêu ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- ADN và ARN là các axit nên độ pH trong dung dịch chứa 2 axit này ở dạng tinh khiết có pH < 7.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP