Ở người gen quy định nhóm máu ABO...

Di Truyền Quần Thể Ở người gen quy định nhóm máu ABO có 3 alen I A , ...

0
Di Truyền Quần Thể

Ở người gen quy định nhóm máu ABO có 3 alen I A , I B , I O . Trong quần thể người có tối đa bao nhiêu phép lai cho đời con đồng tính về tính trạng nhóm máu.
A. 7 B. 9 C. 11 D. 13

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
- Các kiểu gen nhóm máu: I A I A , I A I O , I B I B , I B I O , I A I B , I O I O . đời con đồng tính ( có kiểu hình giống nhau) về:
+ nhóm máu A: p Phải có kiểu gen:
AA x AA → 1 phép lai
AA ×AO, AO ×AA → 2 phép lai ( đảo vai trò làm bố mẹ)
AA × OO → 2 phép lai ( đảo vai trò làm bố mẹ)
+ Nhóm máu B : Tương tự với nhóm máu A nên có 5 phép lai
+ Nhóm máu O : OO × OO → 1 phép lai
+ Nhóm máu AB : AA × BB ; BB × AA → 2 Phép lai
- Số phép lai cho đời con đồng tính về tính trạng nhóm máu = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1
= 13 phép lai (tính cả vai trò của giới tính).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP