Một con lắc lò xo có biên độ...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc lò xo có biên độ dao động 5 cm, có tốc độ cực đại là 1 m/s và cơ năng là 1 J. Tính độ cứng của lò xo, khối lượng của vật nặng và tần số dao động của con lắc.
A.800 N/m; 10/ᴫ Hz;

B.400 N/m;10/ᴫ Hz;

C.200 N/m; 1/ᴫ Hz;

D.800 N/m;1/ᴫ Hz.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP