Một dây bạch kim ở 200 C có...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Một dây bạch kim ở 200 C có ...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Một dây bạch kim ở 200 C có điện trở suất ρ0 = 10,6.10-8 Ωm. Tính điện trở suất ρ của dây dẫn này ở 5000 C. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là α = 3,9.10-3K-1
A. ρ = 31,27.10-8 Ωm. B. ρ = 20,67.10-8 Ωm.
C. ρ = 30,44.10-8 Ωm. D. ρ = 34,28.10-8 Ωm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C đúng nha

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP