Điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc...

Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường Điện trở suất của vật dẫn ph...

0
Chương 3: Dòng Điện Trong Các Môi Trường

Điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc vào
A. chiều dài của vật dẫn.
B. chiều dài và tiết diện vật dẫn.
C. tiết diện của vật dẫn.
D. nhiệt độ và bản chất của vật dẫn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D nhé p

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP