Một dung dịch chứa 0 02 mol Cu2+...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một dung dịch chứa 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là: A. 0,01 và 0,03. B. 0,02 và 0,05. C. 0,05 và 0,01. D. 0,03 và 0,02.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bảo toàn điện tích: x + 2y = 0,02.2 + 0,03.1 m muối = 35,5x + 96y + 0,02.64 + 0,03.39 = 5,435 —> x = 0,03 và y = 0,02

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP