Một gia đình bố bình thường mang kiểu...

Một gia đình bố bình thường mang kiểu gen là XAY, mẹ bình thường có k...

0
Một gia đình bố bình thường mang kiểu gen là XAY, mẹ bình thường có kiểu gen XAXA. Họ sinh ra đứa con trai bị đột biến ba nhiễm và mang tính trạng do gen lặn qui định. Nguyên nhân tạo ra con bị đột biến và bện trên là:
Mẹ có sự phân li không bình thường trong giảm phân 2Bố có sự phân li không bình thường trong giảm phân 1Bố có sự phân li không bình thường trong giảm phân 2Mẹ có sự phân li không bình thường trong giảm phân 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mẹ có sự phân li không bình thường trong giảm phân 2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP