Một khung dây phẳng đặt trong từ trường...

Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B=5.10-2 T. Mặt phẳng khu...

0
Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B=5.10-2 T. Mặt phẳng khung dây hợp với \[\overrightarrow{B}\] một góc α = \[{30^0}\]. Khung dây giới hạn bởi diện tích 12 \[c{m^2}\]. Độ lớn từ thông qua diện tích S là:
\[0,{{3.10}^{-5}}Wb\]\[{{3.10}^{-5}}Wb\]\[0,3\sqrt{3}{{.10}^{-5}}Wb\]\[3\sqrt{3}{{.10}^{-5}}Wb\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[{{3.10}^{-5}}Wb\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP