Một lá thép mỏng một đầu cố định...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu c...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,063s. Âm do lá thép phát ra là

  • A. hạ âm.
  • B. âm mà tai người nghe được.
  • C. nhạc âm.
  • D. Siêu âm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f=1/T=1/0,063 =15,873(Hz)<16(Hz)

⇒ Hạ âm

Chọn A

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP