Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có p...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s. Tần số của sóng này bằng:

  • A. 20Hz
  • B. 5Hz
  • C. 15 Hz
  • D. 10Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tần số : ω=2πf⇒ f= ω/2π =10(Hz)

Chọn D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP