Một trong những bài học kinh nghiệm mà...

Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọ...

0
Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là
nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, tư tưởng của Đảng.tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.tôn trọng quy lật phát triển khách quan của lịch sử.Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tư tưởng lấy dân làm gốc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP