Một trong những bài học kinh nghiệm rút...

Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng...

0
Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP