Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và...

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và tuyên truyền đường lối chính sách...

0
Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng đến nhân dân, tại Đại hội Đảng (2/1951) cho xuất bản báo
Đại đoàn kết. Tiền phong Nhân dân.Thanh niên.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Nhân dân.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP