Sắp xếp các sự kiện sau theo trình...

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian. 1. Nước Cộng hòa Ai ...

0
Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian.
1. Nước Cộng hòa Ai Cập thành lập.
2. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.
3. Nhân dân Angiêri giành được thắng lợi.
4. Bản Hiến pháp đã chính thức xó bỏ chế độ Apacthai.
1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 4.1, 3, 2, 4.2, 1, 3, 4.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
1, 2, 3, 4.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP