Nhận xét nào dưới đây phù hợp với...

Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân...

0
Nhận xét nào dưới đây phù hợp với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi sauChiến tranh thế giới thứ hai?
Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau.Bùng nổ sớm nhất và phát triển mạnh tại khu vực Nam Phi.Xóa bỏ được hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mới.Đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của các chính đảng vô sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Diễn ra liên tục, sôi nổi với các hình thức đấu tranh khác nhau.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP