Chiến tranh lạnh kết thúc đã...

Chiến tranh lạnh kết thúc đã

0
Chiến tranh lạnh kết thúc đã
tạo điều kiện tiên quyết cho các nước Đông Dương hội nhập quốc tế.giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn viện trợ từ bên ngoài.thúc đẩy xu thế đối thoại, hợp tác giữa các nước Đông Dương với các nước khác.giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô và Mỹ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
thúc đẩy xu thế đối thoại, hợp tác giữa các nước Đông Dương với các nước khác.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP