Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành...

Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 c...

3
Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 có ý nghĩa như thế nào?
Xác định được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới.Thiết lập mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và thế giới.Chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP