Trong giai đoạn 1936 - 1939 nhân dân...

Trong giai đoạn 1936 - 1939, nhân dân Việt Nam chưa thực hiện

0
Trong giai đoạn 1936 - 1939, nhân dân Việt Nam chưa thực hiện
chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít.đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật.giành độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
giành độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP