Tình hình thế giới và trong nước những...

Tình hình thế giới và trong nước những năm 80 của thế kỷ XX đặt ra yê...

0
Tình hình thế giới và trong nước những năm 80 của thế kỷ XX đặt ra yêu cầu cấp bách nàođối với Việt Nam?
Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện.Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp. Tập trung phát triển công nghiệp nặng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP