“Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn...

“Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quố...

0
“Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp vàtay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?
Việt Nam Quốc dân Đảng. Hội Hưng Nam.Hội Phục Việt. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP