Để khắc phục tình trạng khó khăn về...

Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám...

0
Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủnước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi
nhân dân cả nước thực hiện “Ngày đồng tâm”. cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm.tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân. nhân dân thực hiện phong trào tăng gia sản xuất.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP