Phong trào “Đồng khởi” 1959 - 1960 nổ...

Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng ...

0
Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang
gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất. giữ vững và phát triển thế tiến công.chuyển dần sang đấu tranh chính trị. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP