Việc giải quyết thành công nạn đói nạn...

Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính ...

0
Việc giải quyết thành công nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Támnăm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa gì?
Góp phần tạo ra sức mạnh để bảo vệ chế độ mới.Tạo cơ sở thực lực để ký Hiệp định Sơ bộ với Pháp.Tạo cơ sở để các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam.Đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ đánh đổ chế độ phong kiến.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Góp phần tạo ra sức mạnh để bảo vệ chế độ mới.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP