Đại hội đại biểu lần thứ II của...

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 - 1...

0
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2 - 1951) có ý nghĩa là
Đại hội kháng chiến toàn dân. Đại hội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội . Đại hội kháng chiến thắng lợi.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đại hội kháng chiến thắng lợi.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP