Trong thời kỳ 1954 - 1975 nhân dân...

Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện nhiệm...

0
Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến lược nào?
Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô, giảm tức.Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.Chống việc tổ chức bầu cử riêng rẽ của chính quyền Sài Gòn.Chống chính sách tố cộng, diệt cộng của chính quyền Sài Gòn.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP