Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam...

Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (...

0
Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 - 1884) cóđặc điểm gì?
Lan rộng từ Bắc vào Nam theo sự mở rộng địa bàn xâm lược của thực dân Pháp.Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến đầu hàng.Kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và ngoại giao.Hình thành một mặt trận thống nhất do các văn thân, sĩ phu tiến bộ lãnh đạo.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến đầu hàng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP