Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh sự kiện...

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm gi...

0
Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, sự kiện nào dưới đây góp phần làm giảm rõ rệt tình hìnhcăng thẳng ở châu Âu?
Sự thành lập của Cộng đồng châu Âu (EC).Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.Sự tan rã của tổ chức Hiệp ước Vácsava.Sự giải thể của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP