Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung...

Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa - Pháp...

0
Thực dân Pháp ký với Chính phủ Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa - Pháp (tháng 2 - 1946)để thực hiện âm mưu gì?
Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc xâm lược Việt Nam lần thứ hai.Ra miền Bắc Việt Nam chia sẻ quyền lợi với quân Trung Hoa Dân quốc.Phối hợp với quân Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân Nhật.Đưa quân ra miền Bắc để hoàn thành việc xâm lược Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đưa quân ra miền Bắc để hoàn thành việc xâm lược Việt Nam.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP