Đặc điểm lớn nhất độc đáo nhất của...

Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 -...

0
Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 là một Đảnglãnh đạo nhân dân
tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc.thực hiện nhiệm vụ đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.hoàn thành cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa trong cả nước.hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân trong cả nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP